021 88 31 77 70

تور کیش

کیش

جزيره کيش با مساحت 91 کيلومترمربع، پيرامون ساحلی 43 کيلومتر و شکل کلی تقريباً بيضی، درفاصله 18 کيلومتری بندرگرزه(بندرآفتاب)- سرزمين پيوسته ايران–درخليج فارس واقع شده است.نام جزیره کیش ازنظر معنا به مفهوم "تیردان" یا "ترکش" است.این نام ازآن جهت برگزیده شده است که وقتی بربلندیهای اطراف جزیره می ایستادند چون تیری که در ترکش باشد به نظر میرسیده. کيش درربع اول راستای سواحل 1359 کيلومتری جنوب ايران دردهانه ی خليج فارس و تقريباً درنزديک بخش پايانی اين آبراه درمحدوده تنگه هرمز قراردارد.سطح جزيره فاقد توپوگرافی ويژه مانند پديده کوه و حتی تپه مرتفع است.فرودگاه بين المللی کيش درمرکز ودر بخش مرتفع آن که حدود 40 – 35 متر ارتفاع دارد ساخته شد.بيشترين شيب جزيره ازشمال فرودگاه به طرف ساحل(هتل شايان)است.