021 88 31 77 70
1396/03/17

ارتقای زندگی مردم به واسطه ثبت جهانی بافت یزد


 ارتقای زندگی مردم به واسطه ثبت جهانی بافت یزد
متن خبر : به گفته مدیر پایگاه یزد اقداماتی که در راستای ثبت جهانی یزد صورت گرفته فارغ از نتیجه، موجب ارتقای زندگی ساکنان شده‌است. به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، مجتبی فرهمند گفت: «پرونده شهر تاریخی یزد به عنوان نخستین پرونده شهر زنده ایران، پیچیدگی‌ها و شرایط ویژه‌ای دارد. ورود به پروسه ثبت جهانی شهر تاریخی یزد سبب شده اقدامات موثر در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریتی شهر، نتایجی فارغ از نتیجه مجمع کمیته ثبت جهانی به دنبال داشته باشد.» به گفته او همچنین با نظارت بر برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مدیر
برچسب ها