021 88 31 77 70
1396/03/17 12:12:00

روند گردشگری در قاره سبز به‌رغم تهدیدات موجود با رشد مثبت همراه است


  روند گردشگری در قاره سبز به‌رغم تهدیدات موجود با رشد مثبت همراه است
متن خبر :
کارشناسان گردشگری کمیسیون گردشگری اروپا معتقدند تقاضا برای توریسم اروپا، به‌رغم برخی ن​وسانات در سال‌های اخیر، مثبت و در مسیر صعودی باقی می‌ماند و خاورمیانه نیز رشد قابل ملاحظه‌ای را در سال‌های آتی تجربه خواهد کرد. 


براساس جدیدترین گزارش این نهاد اروپایی، به دنبال افزایش 2 درصدی ورود گرد
شگران بین‌المللی در سال 2016،   چشم‌اندازها  برای سال جاری بین 2 تا 4 درصد برآورد می‌شوند؛ حتی با وجود اینکه دغدغه‌ها و نااطمینانی‌هایی پیرامون بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک در برخی مقاصد و نیز برخی نگرانی‌های ایمنی و امنیتی
برچسب ها