021 88 31 77 70

جاذبه های گردشگری پوکت

پوکت
توضیحات : ۱ - معبد وات‌چالونگ ۲ - آکواریوم پوکت ۳ - فانتاسی ۴ - جزیره‌ فی‌فی ۵ - خلیج فانگ‌نا ۶- ساحل لائم سینگ ۷ -منطقه قدیمی پوکت ۸ - باغ‌وحش پوکت ۹- ساحل نائی هان ۱۰ - چشم‌انداز و ساحل کارن