021 88 31 77 70

جاذبه های گردشگری کوش آداسی

کوش آداسی
توضیحات : 1-مسجد عیسی بیگ کوش آداسی 2- کلیسا سنت جان کوش آداسی 3- معبد آرتمیس کوش آداسی 4- خانه حضرت مریم کوش آداسی 5- مبارزه شترها در کوش آداسی 6- غواصی در کوش آداسی 7- گوورجین آداسی کوش آداسی 8- پارک ملی دلتای آیدین کوش آداسی 9- پارک ملی پنینشولا کوش آداسی 10- جزیره ساموس کوش آداسی 11- غار کاراجا کوش آداسی 12- کاروانسرای اوکوز محمد پاشا کوش آداسی 13- غار سیرتلانینی کوش آداسی 14- سواحل کوش آداسی 15- پاموک کاله کوش آداسی 16- بازارهای روز کوش آداسی 17- پارک ملی دیلک کوش آداسی 18- جزیره کبوتر کوش آداسی 19- پارک آبی کوش آداسی