021 88 31 77 70

جاذبه های گردشگری بدروم

بدروم
توضیحات : 1-موزه روباز 2- تئاتر باستانی 3- موزه باستان شناسی زیر زمینی (زیر آبی) بدروم 4- قلعه چیفیت 5- درب Myndos 6- خانه های سنتی بدروم 7- لاگینا (Lagina) 8- گور سنگ ها 9- ویرانه های استراتونیکیا