021 88 31 77 70

جاذبه های گردشگری آنتالیا

آنتالیا
توضیحات : • آبشار دودن Duden و كورشوفلی Kursunli كه در كنار هر كدام از آنها پاركهای زيبايی وجود دارد. • رافتينگ (رودخانه وحشي) در اين تور ابتدا پس از آموزشهای لازم توسط مربيان حرفه اي و گرفتن تجهيزات لازم، به ارتفاعات كوهستان مي رويم. • آكوالند، جايي است كه شما با عظمت آب آشنا خواهيد شد. درآكوالند حسهای فراموش نشدني را تجربه خواهيد كرد. • دلفين لند، دمره، ميرا و ككووا از ديگر تورهاي اختياري شهر آنتالیا می باشد.